Evolució del sector

Gràfiques anuals de les intervencions d'obra nova i rehabilitació

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitecte Tècnics i Enginyers de l’Edificació, a través del seu departament de visats, genera les gràfiques anuals referent a les intervencions visades registrades.

Cal, però, informar que les dades estudiades són les establertes a partir de l’any 2012 fins enguany.

Evolució del nombre d'intervencions