La Inspecció Tècnica de l’Edifici, punt de partida de la rehablitació i manteniment

La rehabilitació encaminada a la rehabilitació i manteniment d’edificis sol sorgir per: 

–  Causes sobrevingudes

–  Manteniment preventiu o a través de les Inspeccions tècniques d’edificis (ITE)

Causes Sobrevingudes:

– Sovint son de resolució urgent i es donen situacions de perill. 

– Els propietaris que es trobem amb aquestes situacions tenen amb poc marge per la tria de solucions i comparativa d’ofertes. 

Manteniment preventiu o a través de les Inspeccions tècniques d’edificis (ITE) :

– És la manera correcta de mantenir els edificis. Un professional col·legiat duu a terme una inspecció de l’immoble, tot redactant un informe amb la descripció dels sistemes constructius,, manual de manteniment, deficiències detectades ordenades per importància i terminis de resolució,…

– Els propietaris que opten per aquest sistema tenen temps de planificar les inversions en funció de la seva importància i urgència, així com d’obtenir un millor finançament i comparativa d’ofertes.