Avís legal

Avís Legal

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, l’informen que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels fitxers titularitat del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida amb la finalitat de gestionar la relació comercial i contractual, per a la qual són necessaris, així com proporcionar-li informació referent als nostres productes i serveis, vinculats directament amb la relació comercial i/o contractual que ens uneix, ja sigui per correu electrònic, postal o fax.

En qualsevol cas, podrà exercir els drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició, previstos a la Llei mitjançant un escrit dirigit al Col·legi s’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida, Plaça Sant Joan, 18 5-A 25007 Lleida ó mitjançant correu electrònic a l’adreça: caatlleida@caatlleida.cat juntament amb la seva identificació a través del DNI.

Política de privacitat

La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida, que assumeix el compromís de garantir la privadesa de l’usuari o visitant en tot moment, i en totes les interaccions amb aquell. El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida assumeix també el compromís de no recaptar informació innecessària sobre l’Usuari. Així mateix, ens comprometem a tractar amb extrema diligència la informació personal que l’Usuari pugui facilitar a través de la nostra web. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, li informem que la utilització de determinats serveis en la nostra pàgina web requereix que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida, titular i responsable del mateix. L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al tractament dels mateixos, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius. Així mateix li informem que tots els nostres fitxers es troben legalment inscrits en el Registre General de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com que per a salvaguardar la seguretat de les seves dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides en el Reial decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Ús de les seves dades personals

Les dades que li sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la que es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per a la qual les sol·licitem. La nostra pàgina Web, recull les seves dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis i a través del correu electrònic on pot sol·licitar-nos qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte, i fins i tot remetre’ns el seu currículum vitae. L’enviament dels mateixos implica la seva autorització a incorporar-los als nostres fitxers corresponents, si el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida ho considera convenient, i aquests estaran regulats per les presents polítiques de privadesa. Les seves dades seran incorporades als nostres fitxers de tractament de dades. El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida, es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals

En qualsevol moment pot oposar-se als nostres enviaments comercials, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts legalment, poguent fer-ho en l’adreça i dades indicades en l’inici del present Avís Legal, aportant-nos còpia del seu D.N.I.

Comunicacions de dades

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida li informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les seves dades, excepte en els casos legalment previstos, o en que l’USUARI ens ho autoritzi expressament.

Seguretat de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix el Reial decret 1720/2007 regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de les seves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes. Considerem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per a la qual es van obtenir. El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida, no es fa responsable de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en la nostra pàgina web.

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida pot modificar les presents polítiques de privadesa per a adaptar-les a les modificacions que es produeixin en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.