Assessories i assegurança

Serveis administratius

Realitzen la tramitació dels diferents documents que comporta la gestió del Col·legi, actuen com a secretaria de la Junta de Govern del Col·legi; gestionen les altes i baixes de col·legiats. També són els encarregats de la gestió del correu i les trameses comunicació i d’informació.
caatlleida@caatlleida.cat

Departament de Comptabilitat

Aquest departament és el responsable de gestionar la comptabilitat del Col·legi i la corresponent als visats professionals dels col·legiats. 
comptabilitat@caatlleida.cat

Assessoria Jurídica

Aquest servei atén els plantejaments jurídics del Col·legi, les consultes i informacions que necessita el col·legiat en matèria legal o jurídica i està a disposició dels col·legiats, primer dimarts de mes de 10 a 12 hores, per l’advocat Antoni Talens i Jorge del despatx Docugestió.
Antoni.Talens@caatlleida.cat

Assessoria Tècnica

Aquest servei informa de les novetats en matèria normativa i tècnica, també atén les consultes de caràcter tècnic. Està a disposició dels col·legiats, de dilluns a divendres de 10,30 a 14,30 hores. Els dijous no hi haurà servei. 

Assessoria Comptable i Fiscal

Aquest servei informa de les novetats en matèria comptable, fiscal, financers, laboral, seguretat social i mercantil. Està a disposició dels col·legiats, l’ultim dijous de cada mes de 10 a 14 hores.

Adhesió HNA-PREMAAT

Accés a la mutualitat alternativa de Previsió Social Obligatòria amb l’entitat asseguradora HNA-PREMAAT, l’alternativa al règim especial de treballadors Autònoms per als professionals de l’arquitectura tècnica.

Butlletí d’adhesió a HNA