Organització intercol·legial

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España

Amb seu a Madrid, és l’òrgan l’encarregat de coordinar i representar la professió a escala nacional i internacional. Participa en institucions de normalització, d’acreditació de qualitat i en els seus comitès tècnics i en institucions internacionals relacionades amb el sector de la construcció i amb la professió.


El Consell

El Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació, amb seu a Barcelona, coordina l’activitat dels col·legis que els integren, als quals representen en l’àmbit de Catalunya.


MUSAAT

MUSAAT, Mútua d’Assegurances a Prima Fixa, és una companyia especialitzada en assegurances de Responsabilitat Civil i de la construcció. Avui dia és un dels líders en assegurances de Responsabilitat Civil a Espanya i assegura el treball de tots els professionals de la construcció. La Mútua va ser constituïda en 1983 pels Consells Generals i els Col·legis Oficials d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació, amb l’objectiu d’oferir a aquest col·lectiu les assegurances de Responsabilitat Civil necessaris, donades les dificultats que el mercat assegurador presentava en aquells moments per a cobrir a aquests professionals.


HNA-PREMAAT

HNA-PREMAAT és una entitat asseguradora que serveix com sistema alternatiu al Règim Especial de Treballadors Autònoms als Aparelladors i Arquitectes Tècnics. Els ofereix prestacions i serveis, a ells, als seus familiars i als empleats de les institucions d’Arquitectura Tècnica, cobrint les possibles contingències del ram vida (jubilació, incapacitat temporal, invalidesa, defunció, etc.), que puguin sorgir-los.