La rehabilitació adapta la vivenda a les necessitats canviants

Les reformes milloren de la distribució i materials interiors

Al llarg de la vida útil d’un immoble, les famílies presenten diferents necessitats i és una bona opció valorar l’adaptació de l’habitatge a les necessitats canviants abans de comprar un habitatge nou. D’aquesta manera l’usuari tindrà un espai per viure adaptat a la seva realitat familiar a través d’una redistribució de l’espai i tria de materials.

Un exemple son els canvis en la relació entre la sala i la cuina, la tria de materials que fomentin l’entrada de llum o la tendència d’incorporació d’espais separats de treball als habitatges (fins ara en habitatges de professionals autònoms però es preveu un increment d’aquesta tendència donada la implantació del teletreball a la nostra societat). 

Arribat una fita important a la vida de les famílies, moltes es plantegen la mudança a un nou immoble sense valorar la possibilitat de fer una redistribució i actualització dels espais. A vegades l’efecte “novetat” eclipsa les vertaderes possibilitats d’una intervenció sobre l’habitatge existent.

Aquest fet es dona en ocasions per desconeixença tot i què la realitat de les persones que rehabiliten i redistribueixen el seu habitatge existent queden molt satisfetes de no haver de canviar d’edifici/habitatge/barri havent fet una renovació completa dels espais, a través de professionals que han vetllat per l’anàlisi de les necessitats particulars i possibilitats de l’espai,…, amb especial importància a que es tracta d’un disseny únic i personalitzat i no pas un canvi a un bloc d’habitatges nous que ha dissenyat una persona que no coneixen i que segurament no s’adapta al 100%.

Aquesta filosofia també es molt emprada per compradors d’habitatges de segona ocupació i que en duen la rehabilitació, en aquest cas compensen un compra més econòmica amb la obertura a un mon de possibilitats d’intervenció personalitzada al seu programa funcional.