Organització col·legial

Junta de Govern: Àrees i Competències

Josep Torres Massot

President

Robert Albà Mesalles

Vicepresident

Montserrat Farré Pallàs

Comptadora

Lídia Aresté Ballesté

Tresorera

David Graus Robinat

Secretari

David Civico Florejachs

Vocal

Esther Gatnau Torres

Vocal