Aparelladors Lleida demana a l’Administració una aposta ferma per la rehabilitació

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Lledia (CAATLL), demana “una aposta ferma per la rehabilitació per part de les administracions locals, autonòmiques i estatals des del convenciment que es tracta d’una activitat i motor econòmic que incrementa vida útil dels edificis i té un benefici directe”. Així mateix, la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), segons Aparelladors Lleida, “és el punt de partida i la millor eina per la monitoratge de l’estat del parc d’habitatges i iniciar, si és necessari, la seva rehabilitació segons les necessitats i urgències de les construccions”, segons ha explicat Josep Torres, vicepresident d’Aparelladors Lleida, avui dijous, dia 1 d’octubre. El representant professional dels aparelladors ha recordat que “la Unión Europea demana avançar en messures “verdes” com l’eficiència energètica i les polítiques públiques han d’icentivar questes actuacions, si volen accedir a certs fons comunitaris.

“La rehabilitació evita problemes derivats de la pol·lució que generen les grans obres i urbanitzacions de les ciutats, així com el creixement descontrolat dels nuclis urbans, que fan incrementar el cost dels serveis de ciutat (transport, il·luminació, manteniment, escombraries…,) la convivència i la igualtat d’oportunitats, mitigant la segregació de les persones per la seva situació econòmica. Com és el cas de la gent gran que s’ha de quedar tancada en un quart pis per manca d’ascensor”, precisa Frederic Lorente, vocal de Junta d’Aparelladors Lleida responsable de comunicació”.

Lorente ha afegit que “rehabilitar és canviar la manera de com actuem sobre els edificis i la seva vida útil. Entenent que les edificacions existents han de ser mantingudes, millorades i adaptades al programa d’ús canviant de les famílies”. En aquest sentit, els representants dels Aparelladors defensen que si rehabilitem per raons mediambientals; manteniment de la trama urbana i creixement urbà sostenible; cohesió social; reactivació econòmica.

1. El Medi Ambient. La rehabilitació evita malbaratar recursos innecessaris de desconstrucció, transport…, Millora elements constructius i instil·lacions dels edificis que en millorin l’eficiència. Recuperant i mantenint espais construïts evitem colonitzar nous espais naturals.

2. Manteniment de trama i creixement urbà sostenible. Si evitem l’envelliment de les zones construïdes, no haurà necessitat d’edificar obra nova de manera desproporcionada. Així mantenim la ciutat amb una dimensió correcta de cara als serveis municipals, ocupant només la part necessària per viure.

3. La cohesió social i la convivència. El manteniment dels edificis i la seva remodelació evita la segregació social derivada de zones d’edificis antics i deficients, enfront de zones edificis nous i moderns. A més la rehabilitació atén les necessitats de l’habitatge canviants de les persones i famílies al llarg de la seva vida.

4. L’economia. La rehabilitació és un sector econòmic molt important que genera llocs de treball directes i indirectes en àmbits diversos: construcció, instal·lacions, eficiència energètica… Així mateix, la rehabilitació suposa un estalvi front a la compra d’habitatge nou en la major part dels casos. 

D’altra banda, cada vegada l’usuari és més conscient que el que verdaderament li dóna poder de decisió de viure en l’espai que vulgui és la rehabilitació més que la compra d’un habitatge amb la distribució, equipament i materials que ha triat algú altre.