Notícies

Robert Albà guanya el XIè Premi Edifica d’Aparelladors Lleida

Robert Albà ha estat el guanyador del XIè Premi Edifica d’Aparelladors Lleida amb un projecte de rehabilitació de l’Església Vella de Garcia, a la Ribera de l’Ebre. Per la seva part, Montse Giné ha estat reconeguda amb un accèssit per un projecte de rehabilitació i millora energètica en un habitatge unifamiliar a Bellvís. El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, Aparelladors Lleida, en col·laboració amb l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (EPS-UdL), i amb el patrocini de la Mutua dels Aparelladors (MUSAAT), atorga cada any aquest premi per distingir els millors treballs de fi de grau d’Arquitectura Tècnica. Josep Torres, vicepresident d’Aparelladors Lleida i Jérome Barrau, Cap d’Estudis del Grau d’Arquitectura Tècnica de l’EPS-UdL, han fet entrega del reconeixement aquest matí a la seu col·legial.


El Premi Edifica té una dotació econòmica de 500 euros en metàl·lic, més altres 500 euros en visats de projectes professionals. Així com, dos anys de gratuïtat en la quota col·legial. En el cas de l’accèssit, la guardonada rebrà 250 euros en metàl·lic i un any de col·legiació gratuïta.


Albà, amb el Treball Final de Grau sobre la Rehabilitació de l’Església Vella de Garcia situada a la Ribera d’Ebre, s’ha endut el XIè Premi Edifica del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida, Aparelladors Lleida. El treball d’Albà, dirigit per Josep Coll, professor a l’EPS-UdL, s’ha centrat en el conjunt d’intervencions a realitzar en l’actual edificació, en estat ruïnós, per recuperar un edifici històric i dotar així el municipi d’un equipament amb ús polivalent.


La rehabilitació d’aquesta església, destruïda per les bombes rebudes durant la Batalla de l’Ebre de la Guerra Civil espanyola i la manca de manteniment posterior; inclouria la construcció d’una coberta nova, la conducció de l’aigua de pluja exterior de l’edifici i l’aïllament de l’edifici dels agents climàtics. Totes les intervencions s’han establert seguint la Guia RehabiMed que estableix l’objectiu de rehabilitar l’arquitectura tradicional de manera conscient, ordenada i adequada. S’ha fet un prediagnòstic, s’han localitzat les lesions, s’ha fet una anàlisi històrica de l’edificació i de l’entorn, s’ha definit l’estil de l’edifici, s’han establert les reparacions a fer i s’han pensat totes les millores des d’un punt de vista de la sostenibilitat.


Per la seva banda, Giné amb la Rehabilitació i millora energètica d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a Bellvís, ha obtingut un accèssit. El treball, dirigit pel professor de l’EPS-UdL, Josep Justo, s’ha centrat en l’estudi de l’edifici on es troba l’habitatge per conèixer bé el sistema constructiu, establir-ne les patologies i les seves causes. Un cop establert, Giné ha definit les propostes d’intervenció més adients per cada patologia, així com les millores tèrmiques i acústiques que calen realitzar. Per acabar, Montse Giné ha enumerat les reformes que cal fer per adaptar l’habitatge, tant a les necessitats com a les habilitats dels propietaris, tenint en compte els canvis imprescindibles per adequar l’habitatge en eficiència energètica.


El Jurat d’aquest premi ha estat format pels membres de junta Directiva d’Aparelladors Lleida, Glòria Aldavert i Carmina Arbonés; el Cap d’Estudis del Grau d’Arquitectura Tècnica de l’EPS-UdL, Jérome Barrau; i el professor del Grau d’Arquitectura Tècnica de l’EPS-UdL, Gabriel Pérez.

Últimes Notícies

Twitter?

timeline mini

instagram?

timeline mini