Notícies

L’aparellador, referent professional davant el 50% d’edificis pendents d’ITE

El CAAT Lleida incrementa la formació en un 260%, especialment en aquesta àrea

“Un 50 per cent dels edificis de Lleida amb més de 45 anys estan pendents de realitzar la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) obligatòria, tal com marca l’actual normativa, i l’aparellador s’han consolidat com a referent professional per aquesta revisió tècnica”, segons explica Francesc Barberà president del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida (CAAT Lleida – Aparelladors Lleida). Entitat professional de Dret Públic que es va celebrar ahir dimarts tarda, dia la seva Assemblea General Ordinària.

Per aquesta raó, Aparelladors Lleida ha incrementat de manera significativa la formació dels seus membres aquest 2019, especialment en el que respecta a rehabilitacions i inspeccions tècniques. En aquest sentit, Barberà, explica que “gran part del pati d’edificis pendent d’Inspecció es troba planificant la seva revisió, per tant, aquest 2020 vinent, és imminent la contractació d’aparelladors per tal de complir amb el deure legal de revisió establert per Generalitat de Catalunya. Així com per detectar deficiències existents i actuar sobre les mateixes segons el criteri d’un tècnic competent i responsable amb la finalitat de garantir la seguretat, la conservació i increment de la vida útil de l’immoble”.

Tornant a la formació que ha ofert Aparelladors Lleida als professionals, l’any 2019 s’han dut a terme 21 cursos, 12 dels quals en modalitat exclusivament on-line, amb un total de 208 d’alumnes inscrits, representant un increment d’inscripcions del 260% envers el 2018, en què 80 usuaris van gaudir de l’oferta formativa.

La naturalesa de l’oferta formativa prioritza els coneixements i eines requerides per a professionals en l’àmbit de la rehabilitació, ITE i la direcció d’obres (Inspeccions tècniques d’edificis, Patologia d’edificis existents, rehabilitació ,Entorn BIM, , estalvi energètic, eines informàtiques de suport …).

En referència als projectes i treballs visats per Aparelladors Lleida, aquest 2019. S’han registrat 1170 intervencions d’obra, 207 habitatges unifamiliars i 345 habitatges en blocs plurifamiliars. Mentre que les altres 618 actuacions, han estat intervencions de rehabilitació en edificis existents. (A banda hi ha visat d’altra documentació com informes, enderrocs, estudis de seguretat, projectes d’activitat,…) Unes dades similars el 2018, que va registrar un increment de l’11% respecte al 2017.

Últimes Notícies

Twitter?

timeline mini

instagram?

timeline mini