Notícies

Francesc Barberà agraeix el càrrec de degà dels Aparelladors de Catalunya

Nodrida representació professional a la Diada dels Aparelladors de Lleida

El president del Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida (CAATLL) Francesc Barberà ha agrait avui el seu càrrec de Degà del Consell de Col.legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya a la resta de representats dels col.legis d’aparelladors catalans que han assistit a la Trobada Anual d’Aparelladors Leida.

El restaurant Tabola d’Almacelles ha acollit avui la trobada professional amb un centenar de col.legiats i col.legiades, representants d’altres col.legis d’aparelladors com Celestí Ventura (president de Barcelona) o Miquel Vendrell (president de Girona); vicepresident de la Diputació de Lleida, Ferran Accensi; tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Lleida, Antoni Postius; directora de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, Magdalena Valls; i representants d’altres col.legis com Arquitectes, Enginyers Lleida; i els gremis de Constructors i Promotors.

La trobada ha ret homentatge als col.legiats difunts el darrer any, així com ha donat la benvinguda als nous col.legiats, i ha distinguit els col.legiats amb 25 i 50 anys al col.lectiu professional, i els Amics de’Aparelladors Lleida.

Últimes Notícies

Twitter?

timeline mini

instagram?

timeline mini