Activitats

Jornada Musaat (presencial) “Riscos en l’exercici de la professió de l’Arquitecte/a Tècnic/a. Assegurament com a fórmula de protecció”

Dia / Dia inici: 20 abril 2023
- Dia / Dia final: 20 abril 2023
Horari: 16:00
- 18:00
Preu Col·legiat: 0,00
Preu No Col·legiat: 0,00
Data límit inscripció:
Adreça: Sala d'Actes Seu Col·legial. Plaça Sant Joan, 18 5è A

La Jornada serà impartida pel Javier Prieto, Director de Sinistres i Assessoria Jurídica de MUSSAT, que exposarà els diferents tipus de responsabilitats en les que poden incorre els professionals de l’arquitectura tècnica, en funció de la naturalesa dels danys i perjudicis causats a tercers, així com els terminis de reclamació al que es trobin exposats els propis professionals.

Activitats

Sense dades per mostrar

Últimes Notícies