Notícies

El Parlament modifica la Llei d’Urbanisme per agilitzar i digitalitzar la concessió de les llicències d’obres

La Generalitat serà qui habiliti els col·legis professionals i les Entitats Col·laboradores de l’Administració per actuar a Catalunya

S’avança en la implantació del sistema d’idoneïtat tècnica per agilitzar i digitalitzar els expedients de llicències urbanístiques municipals

La modificació ha estat negociada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Consell Català de l’Arquitectura Tècnica, el Col·legi d’Enginyers Industrials i el Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, amb l’aprovació majoritària de tots els partits.
El Parlament català ha aprovat una modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, que estableix que serà la Generalitat qui habilitarà els col·legis professionals i les altres Entitats Col·laboradores de l’Administració (ECA) per actuar a tot Catalunya enlloc d’haver de fer-ho a cada ajuntament particular. Aquesta mesura, que permetrà agilitzar la concessió de les llicències d’obres i avançar en la digitalització dels expedients de llicències urbanístiques municipals, ha estat impulsada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el Consell Català de l’Arquitectura Tècnica, el Col·legi d’Enginyers Industrials i el Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, amb el recolzament del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya i de l’administració local (l’Associació Catalana de municipis mitjançant la seva Fundació Municipalista d’impuls territorial).

Aquesta modificació de la Llei d’Urbanisme forma part de la Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat i regula de forma expressa la responsabilitat dels col·legis professional i les ECA en l’emissió dels informes d’idoneïtat tècnica. Ha estat negociada per aquests quatre consells i col·legis, amb l’aprovació majoritària de tots els partits

Les modificacions han estat aprovades pel Parlament el passat divendres 10 de març i ha entrat en vigor avui mateix, un cop publicada la Llei al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Actualment, aquests quatre consells i col·legis estan negociant amb el Govern de la Generalitat el desenvolupament reglamentari de la modificació del text refós, a fi d’aprovar properament el Decret de regulació de les entitats habilitades en l’àmbit urbanístic.

Últimes Notícies

Twitter?

timeline mini

instagram?

timeline mini