Notícies

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida celebra l’assemblea general ordinària i extraordinària

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida ha celebrat, el passat 11 de juny,  la seva assemblea ordinària i extraordinària de col·legiats i col·legiades.

La sala d’actes de la seu col·legial va acollir l’acte en què es va tractar el següent ordre del dia:

1r.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de la darrera Assemblea General Ordinària i Extraordinària celebrada el dia 12 de desembre de 2023.

2n.- Examen i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats i liquidació del pressupost (tancament econòmic) corresponent a l’exercici 2023.

3r.- Qüestions sobrevingudes.

 

Tots els punts tractats, van ser aprovats pels col·legiats i col·legiades assistents a l’acte.

Alhora, destaquem l’assistència també en format telemàtic, que permet apropar aquest tipus d’actes al conjunt del nostre col·lectiu.

Últimes Notícies

Twitter?

timeline mini

instagram?

timeline mini