Notícies

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida baixa les seves quotes i visats

L’Assemblea General de l’entitat aprova els comptes i memòria de gestió

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida va aprovar en Assemblea General, reunida el dia 15 de desembre de 2021, una baixada de les quotes col·legials a partir del dia 1 de gener de 2022 l’exercici; així com una reducció de les taxes dels visats dels treballs professionals d’arquitectura tècnica. L’assemblea va aprovar per unanimitat l’informe de gestió presentat pel president Josep Torres, i els comptes de l’entitat. Torres va destacar la bona salut econòmica de l’entitat que s’ha adaptat a la situació generada per la pandèmia; així com va expressar la seva confiança que els Fons Europeus de Reconstrucció i Recuperació Econòmica siguin una oportunitat pel sector.

Una vintena de col·legiats i col·legiades van assistir a la trobada; que va concloure amb l’intercanvi de comentaris i propostes de futur.

Últimes Notícies

Twitter?

timeline mini

instagram?

timeline mini