Notícies

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida activa l’Oficina Tècnica de Rehabilitació per canalitzar els ajuts europeus a la rehabilitació energètica d’habitatges

● El fons Next Generation inclouen tres programes de subvenció específicament adreçats a propietaris i comunitats de veïns

● Catalunya destinarà 480 milions d’euros d’aquests fons per rehabilitar 20.000 habitatges l’any, durant 3 anys

● A la web OTR.cat els professionals, propietaris, presidents d’escala i la ciutadania trobarà tota la informació per accedir i tramitar aquests ajuts

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida, en coordinació amb els altres col·legis catalans d’arquitectes tècnics, ha posat en funcionament l’Oficina Tècnica de Rehabilitació (OTR.cat) per divulgar, impulsar, informar i assessorar les persones propietàries i les comunitats de veïns sobre els programes de rehabilitació energètica finançats pels fons Next Generation. Catalunya destinarà 480 milions d’euros d’aquests fons per rehabilitar 20.000 habitatges l’any, durant 3 anys, per aconseguir l’objectiu de descarbonització marcat per al 2050.

L’OTR és fruit del conveni de col·laboració signat el passat 1 de febrer entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i els col·legis catalans de l’Arquitectura Tècnica, d’Arquitectes i d’Administradors de Finques per vehicular els ajuts que la Unió Europea ha destinat a la rehabilitació energètica. L’OTR actuarà de mitjancera entre la Generalitat i els usuaris últims dels ajuts, per tal d’empènyer, facilitar i agilitzar el procés.

El Departament de Drets Socials va considerar que els col·legis professionals tècnics (d’arquitectes tècnics i d’arquitectes) i d’administradors de finques eren clau per assolir els objectius del Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, que regula els programes d’ajuts en materia de rehabilitació residencial.

Amb aquest conveni, els col·legis professionals ajudaran a cost zero les comunitats de propietaris en la gestió de la sol·licitud de subvenció i en tot allò referent a la documentació necessària per al seu tràmit, per tal que el major nombre d’edificis possible es pugui beneficiar de les subvencions.

Una web que centralitza tota la informació

A la web OTR.cat es trobarà tota la informació que professionals, propietaris, presidents d’escala o la ciutadania necessiten conèixer sobre com accedir a aquests ajuts.

Els ciutadans trobaran informació i arguments per emprendre el projecte de rehabilitació del seu edifici i podran sol·licitar un arquitecte tècnic que, finançat pels propis fons, faci un estudi previ del seu edifici i els aconselli sobre el projecte de rehabilitació més adient i el seu finançament més adequat.

Els arquitectes tècnics trobaran eines de suport a la seva tasca com a tècnics de l’edifici, amb sessions formatives i activitats de capacitació en diferents àmbits. Es podran inscriure a una Borsa de Tècnics OTR, per rebre de manera directa l’encàrrec de ciutadans i comunitats de veïns que tenen interès en diagnosticar el seu edifici i valorar la possibilitat de rehabilitar-lo.

Subvencions per a rehabilitació energètica

El fons Next Generation inclouen diferents programes de subvenció, tres dels quals estan específicament adreçats a propietaris d’habitatges i comunitats de veïns:

● Programa “Llibre de l’edifici”: cobreix el 100% dels costos d’un tècnic per realitzar el llibre de l’edifici i el projecte de rehabilitació energètica necessari per aconseguir l’estalvi requerit. Les comunitats que aconsegueixin aquesta subvenció obtindran de manera gratuïta el diagnòstic i/o pla d’actuacions del seu edifici.

● Programa “Edificis”: subvenciona projectes que aconsegueixin una reducció del consum d’energia primària no renovable de l’edifici (el que no és energia neta) del 30% o més. Si la reducció és del 30%, es subvencionen el 40% dels costos d’actuació. Si la reducció és superior, el % augmenta i pot arribar fins al 80%

● Programa “Habitatges”: cobreix el 40% del cost de l’actuació (sempre que aquest sigui igual o superior a 1.000€), amb un límit de 3.000€ per habitatge (no aplicable a segones residències)

Diverses entitats bancàries han signat un acord amb la Generalitat per oferir préstecs específics per a Comunitats, amb condicions especials que facilitin el major nombre possible de rehabilitacions. Es tracta de préstecs a 10-15 anys, amb tipus d’interès baixos. En alguns casos, a més, aquests préstecs tenen un període de carència, de manera que no es comencen a pagar fins que les obres ja s’han enllestit, moment en el qual els veïns ja comencen a gaudir de l’estalvi en la factura energètica mensual.

Sobre l’Oficina Tècnica de Rehabilitació (OTR.cat)

Creada per conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Oficina Tècnica de Rehabilitació (OTR.cat) agrupa tots els col·legis catalans de l’Arquitectura Tècnica per divulgar, impulsar, informar i assessorar les persones propietàries i les comunitats de veïns sobre els programes de rehabilitació vinculats als fons europeus.

El seu objectiu és impulsar la rehabilitació a Catalunya. Per fer-ho, proveeix de formació, serveis i eines gratuïtes els arquitectes tècnics col·legiats per què puguin sensibilitzar, motivar y acompanyar els propietaris d’edificis i comunitats de veïns en el procés de rehabilitació.

Sobre el Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya

El Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya és una corporació de dret públic, integrat pels Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de l’àmbit territorial català.

L’àmbit d’actuació del Consell és el territori de Catalunya i les seves funcions públiques principals son:

– Exercir la representació i la defensa generals de la professió en l’àmbit de Catalunya, d’acord amb els interessos i les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional.

– La coordinació dels Col·legis professionals que l’integren.

Últimes Notícies

Twitter?

timeline mini

instagram?

timeline mini