Notícies

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica convoca eleccions el 13 de juny de 2023

Les eleccions a la Junta de Govern se celebraran a la seu col·legial, de 10 a 17h

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida (CATL) convoca eleccions per renovar tots els càrrecs de la Junta de Govern de l’entitat que se celebraran el pròxim 13 de juny, a partir de les 10 hores i fins les 17 hores, sense interrupció; a la seu de la plaça Sant Joan, 18 5è A.

Els càrrecs a cobrir són: President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Comptador/a, Tresorer/a i un nombre variable de vocals, amb un mínim de dos i un màxim de tres. El període de mandat dels membres elegits serà de quatre anys.

Les llistes dels col·legiats/des amb dret a vot s’exposaran a partir del 12 d’abril i, el 27 d’abril, s’exposarà la llista addicional amb rectificacions. El 25 d’abril, a les 12 hores, se celebrarà a la seu del Colꞏlegi el sorteig per l’elecció de la Junta Electoral.

Les candidatures poden presentar-se fins al 23 de maig de 2023 i les candidatures admeses i no admeses es faran públiques el 29 de maig.

les persones colꞏlegiades que desitgin emetre el seu vot per correu, han de comunicar a la Junta Electoral que volen votar per aquest mitjà. Una vegada rebuda la petició per part del Colꞏlegi es remetrà la documentació necessària. Els vots per correu s’enviaran a la Secretaria del Colꞏlegi, dirigits al President de la mesa, i seran recollits per ell abans de l’hora fixada per cloure la votació.

Últimes Notícies

Twitter?

timeline mini

instagram?

timeline mini