Notícies

Arquitectes tècnics lleidatans es formen per impulsar la rehabilitació d’edificis amb els fons Next Generation

Jornada al Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida per conèixer els sis programes d’ajuda emmarcats dins els fons europeus de recuperació

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Lleida dedica aquesta tarda una jornada a la formació de col·legiats per impulsar la rehabilitació edificatòria residencial amb l’objectiu de multiplicar el ritme actual de rehabilitacions que es fan a la ciutat de Lleida. La jornada es farà a la seu del col·legi (Plaça Sant Joan, 5) a les 18 hores, i anirà a càrrec d’en Jordi Freixa, arquitecte tècnic i secretari tècnic de l’entitat que estarà acompanyat per Josep Torres, president de l’entitat.

L’objectiu de la sessió formativa és explicar els sis programes d’ajuda que tenen com a principal objectiu assolir, en el segon trimestre del 2026, la xifra acumulada de 510.000 actuacions de renovació d’habitatges a l’Estat espanyol, multiplicant per deu el ritme actual de rehabilitacions. En concret, es tracta d’actuacions de rehabilitació a nivell de barri, suport a les oficines de rehabilitació, actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici, millora de l’eficiència energètica en habitatges, elaboració del Llibre de l’Edifici Existent (LEE) i redacció de projectes de rehabilitació i construcció d’habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients.

Pel que fa als barris, amb una ajuda màxima per habitatge de 21.400 euros, la rehabilitació ha d’aconseguir reduir, almenys, un 30% el consum d’energia no renovable i en casos de vulnerabilitat es finançarà fins al 100% del cost de l’actuació. El mateix criteri se seguirà en el cas dels edificis, en especial atenció als de tipologia residencial col·lectiva i en habitatges unifamiliars. La màxima subvenció serà de 18.800 euros per habitatge i dependrà de l’estalvi energètic final de l’actuació. Respecte al programa de foment de la millora de l’eficiència energètica d’habitatges, les ajudes dependran de les actuacions per reduir la demanda energètica d’almenys un 7%, reduir almenys en un 30% el consum d’energia primària no renovable i modificar o substituir elements constructius de la façana perquè s’adeqüin al Codi Tècnic de l’Edificació. El límit de subvenció serà 3.000 euros.

La sessió analitzarà també com s’ha d’implantar el Llibre de l’Edifici, per rehabilitar integralment edificis acabats abans de l’any 2000 amb ús predominant d’habitatge o en què consisteix i com es finançarà la construcció de parcs públics d’habitatges energèticament eficients destinats a lloguer social o a preu assequible, amb actuacions que hauran de garantir un consum d’energia primària no renovable, com a mínim, inferior en un 20% als requisits en el Codi Tècnic d’Edificació. Finalment, es parlarà de les oficines de rehabilitació que oferiran serveis integrals d’informació, gestió i acompanyament de la rehabilitació per part de les comunitats autònomes.

En definitiva, la jornada se centrarà a abordar les mesures per impulsar la renovació del parc edificat lleidatà, unes mesures que suposen una oportunitat de canvi en la manera de treballar la rehabilitació energètica, i implicaran un augment de treball per als arquitectes tècnics, facilitant l’activació del sector.

Fons Europeus Next Generation EU

Aquests fons pretenen impulsar la rehabilitació energètica mitjançant importants programes d’ajudes, en el marc d’una estratègia a llarg termini per a la rehabilitació energètica del sector de la construcció. Es presenten com un pla de recuperació, transformació i resiliència que, a l’Estat espanyol, mobilitzarà 6.820 milions d’euros per a la rehabilitació i millora energètica del parc edificat per reactivar i transformar l’economia. Dels 5 programes destinats a la rehabilitació, Catalunya rebrà 186 milions d’euros per al 2021.

Últimes Notícies

Twitter?

timeline mini

instagram?

timeline mini